010 - 522 02 44 info@basro.com

Privacyverklaring


In dit privacy beleid kunt u informatie vinden over hoe Basro omgaat met (persoons)gegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Elektrotechnisch Installatiebureau Basro B.V. en Basro Beveiligingstechniek B.V., beiden gevestigd aan Weg en Land 21, 2661 DC Bergschenhoek. Indien in de Privacy Statement wordt gesproken over Basro dan worden beide vennootschappen hiermee bedoeld. Persoonsgegevens kunnen uitgewisseld worden tussen de vennootschappen. Basro is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Onze contactgegevens:
Weg en Land 21
2661 DC Bergschenhoek +31 10 5220244
www.basro.com
 
Persoonsgegevens die Basro verwerkt:
Basro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of
  telefonisch;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving
  (bijvoorbeeld Belastingwet, Wet op de identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz).

Naast bovenstaande gegevens bezit Basro of heeft Basro toegang tot audiovisuele gegevens gemaakt door bewakingscamera’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Basro verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basro.com dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Basro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van overeenkomsten met klanten;
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten met leveranciers;
 • Voor de uitvoering van overeenkomsten met medewerkers;
 • Om contact te leggen met geïnteresseerden in onze diensten;
 • Voor het verzenden van uitnodigingen voor evenementen;
 • Voor het werven van personeel;
 • Basro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Basro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met inachtneming van de geldende wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden persoonsgegevens geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Basro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Basro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Ook wij gebruiken cookies op www.basro.com.

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zo werkt de cookienotificatie onderaan de website ook door middel van een cookie. Indien u ‘OK’ selecteert of verder scrolt op de website blijft deze acceptatie één jaar bewaard. Hierdoor hoeft u niet bij elk bezoek de cookienotificatie door te nemen en opnieuw te accepteren.

2. Analytics cookies
Wij meten het websiteverkeer door middel van Google Analytics. Op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem (zonder IP-adres) verwerkt en nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Ook niet met Google zelf.

Cookies uitzetten
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in de browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser. Het kan daardoor echter gebeuren dat websites niet meer optimaal werken. Meer informatie en mogelijk betere alternatieven kunt u bij de Consumentenbond vinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Basro. Tevens kunt u ons verzoeken om bij ons beschikbare persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres info@basro.com. Het verzoek dient gegevens te bevatten die het mogelijk maken om u te identificeren.

Indien u het niet eens bent over de afwikkeling van uw verzoek dan heeft u op grond van artikel 36 UAVG de mogelijkheid zich tot de autoriteit Persoonsgegevens te wenden met het verzoek te bemiddelen. Basro zal hieraan alle medewerking verlenen. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Basro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL-certificaat
Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van een website door de gegevens te versleutelen. Onze website beschikt over een dergelijk SSL-certificaat. U kunt dit in de adresbalk controleren. Ons webadres begint namelijk met ‘https’ in plaats van ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont aan dat het om een veilige website gaat.

Wij hebben daarnaast verwerkersovereenkomsten met:

 • Dubbelbit B.V.
 • BCS HRM en Salarisadministratie B.V.
 • Syntess Software B.V.
 • VerzuimPreventplus B.V.
 • The Dare Company

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@basro.com.

Overig
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste update: maart 2021.